logos.png
Prawa pacjenta
25-10-2016Józef Kunicki

Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął kolejną kampanię społeczną pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina". Celem jej jest przybliżenie tematyki praw pacjenta i podniesienie społecznej świadomości w tym zakresie.

Pacjencie masz prawo do:
- uzyskania od lekarza przystępnej i pełnej informacji o stanie Twojego zdrowia,
- wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody,
- wyrażenia zgody, aby informacje o stanie Twojego zdrowia były udzielane wskazanym przez ciebie osobom,
- obecności osoby bliskiej podczas udzielanych Ci świadczeń zdrowotnych,
- całodobowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską w szpitalu; jeśli opieka osoby bliskiej wiąże się z kosztami poniesionymi przez placówkę medyczną, może zostać pobrana dodatkowa opłata, która musi być wyraźnie określona w regulaminie szpitala,
- dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych Ci świadczeń zdrowotnych,
- dostępu do dokumentacji medycznej, między innymi poprzez odpłatne sporządzenie odpisu, wyciągu, kopii lub poprzez wgląd w siedzibie placówki medycznej.

Szczegółowe informacje o kampanii dostępne są na:
www.bpp.gov.pl
https://www.youtube.com/watch?v=hp60BZpCbsw
https://www.youtube.com/watch?v=lSFRxyfQZpI  
https://www.youtube.com/watch?v=2OUtGFB-H9Q

Halina Kasicka

Prawa pacjenta