logos.png
Szczepienia przeciw wirusowi HPV
23-02-2017Anna Turowska

W 2017 r. w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009-2020” przeprowadzane będą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

Szczepieniem może zostać objętych 198 dziewcząt zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego, tj.:
1) urodzonych w 2003 r.,
2) urodzonych w 2001 r. – tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w wyniku rezygnacji ze szczepienia przez dziewczęta urodzone w 2003 r. pozostaną niewykorzystane szczepionki.
W przypadku dziewcząt urodzonych w 2001 r. obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń – do wyczerpania środków zaplanowanych na wyżej wymieniony cel.

Planowany koszt realizacji programu, tj. 89.407,40 zł, w całości zostanie sfinansowany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno. Rodzice czy też opiekunowie prawni nie poniosą żadnych kosztów szczepienia.
Szczepienie przeciw wirusowi HPV jest profilaktyką pierwotną, rekomendowane przez specjalistów światowych i polskich towarzystw medycznych (m. in. Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego) oraz Światową Organizację Zdrowia. Szczepienie te jest umieszczone w Kalendarzu Szczepień zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach otwartego konkursu ofert został wyłoniony Realizator powiatowego programu zdrowotnego. Została nim Olmedica Sp. z o. o. w Olecku, która od 20 marca 2017 r. przeprowadzi szczepienia na terenie 4 gmin powiatu oleckiego, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt.

Zapraszam do skorzystania z bezpłatnego szczepienia. Udział dziecka w programie wymaga zgody rodzica/ opiekuna prawnego. Rodzice/ opiekunowie dziewcząt kształcących się w szkołach na terenie powiatu oleckiego proszeni są o uzupełnienie oświadczenia o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na szczepienie córki/ podopiecznej i przekazanie go do 13 marca 2017 r. do dyrektora szkoły lub bezpośrednio do Urzędu Gminy (w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem swego zamieszkania).

W 2016 r. wyżej wymienionym bezpłatnym szczepieniem objęto prawie 40% dziewcząt urodzonych w 2002 r. i zamieszkałych na terenie powiatu oleckiego. Informacje o podejmowanych od 2009 r. działaniach w ramach tego programu zdrowotnego dostępne są na http://zdrowie.avd.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego w 2017 r. programu dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 721 870 216.