logos.png
Anoreksja, bulimia, depresja,…
17-11-2017Józef Kunicki

Starosta Olecki zaprasza do udziału w konferencji pt. „Zaburzenia odżywiania, choroby przewlekłe, …”, która odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w godz. 11:00-14:10 w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate” w Olecku (sala kina), Pl. Wolności 22.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierowane jest w szczególności do przedstawicieli: placówek oświatowych (między innymi psychologów, pedagogów), pomocy społecznej, jednostek samorządowych, służy zdrowia oraz tych mieszkańców powiatu oleckiego, którzy są zainteresowanych tematem spotkania.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie obecności do 29 listopada 2017 r. telefonicznie 721 870 216  lub drogą elektroniczną na .

Program konferencji
11:00-11:15 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości Marian Świerszcz – Starosta Olecki
11:15-12:15 Kliniczny obraz wybranych zaburzeń psychicznych – anoreksja, bulimia, depresja w kontekście zaburzeń odżywiania. Kiedy i czy potrzebny jest  psychiatra? – dr Lech Gadecki, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Psychiatrii, lekarz medycyny, specjalista w dziedzinie psychiatrii.
12:15-12:20 Film pt. „Anoreksja”.
12:20-13:20 Zaburzenia odżywiania – głodni miłości, spragnieni bliskości, przepełnieni lękiem – Wioletta Gadecka, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, certyfikowany psychoterapeuta.
13:20-13:30 Film o depresji pt. „Amelia: Mam 13 lat. Codziennie walczyłam z myślami ...”
13:30-14:00 Prawne aspekty zdrowia psychicznego – Andrzej Borowski – Sędzia III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olecku.
14:00-14:10 Podsumowanie i zakończenie konferencji.