logos.png
grafika
Nieznajomość prawa szkodzi (łac. Ignorantia iuris nocet) i może kosztować naprawdę dużo…
23-10-2015Józef Kunicki

Jest to jedna z podstawowych zasad prawa, zgodnie z którą nie można zasłaniać się przed odpowiedzialnością tym, że nie zna się normy prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może uważać, iż zachował się niezgodnie z daną normą tylko dlatego, że nie wiedział o jej istnieniu.

Ta stara rzymska maksyma powinna być znana każdemu. Przepisy nas dotyczące należy śledzić praktycznie przez cały czas, ponieważ ich nieznajomość może słono kosztować. Jednak czy to w praktyce jest możliwe? Przepisów prawnych jest tak wiele, do tego tak często się zmieniają, że coraz częściej odczuwamy potrzebę uzyskania porady profesjonalisty.

Kwestie prawne są dla wielu osób dużym problemem. Często zachodzi potrzeba uzyskania informacji czy porady w wydawałoby się prostych sprawach. O co chodzi w piśmie urzędowym? Gdzie zwrócić się o pomoc finansową na niezbędne potrzeby? Gdzie wnieść podanie o alimenty? Gdzie zwrócić się o pomoc, gdy mąż czy żona pije i bije? Jak załatwić dziecku obiad w&nbspszkole? Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? Jak uzyskać pomoc w przypadku osoby, która jest chora i nie chce się leczyć? Nie mam pracy, kto może mi pomóc? Jak napisać podanie do ośrodka pomocy społecznej? Czego chce ode mnie urząd w tym piśmie, czy to coś złego? To są codzienne nasze problemy, w których potrzebujemy wsparcia.

Pytania obywateli z reguły dotyczą spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia i bezrobocia, stosunków międzyludzkich, finansowych, konsumenckich, sporu obywatela i instytucji, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, konstruowaniu pism odwoławczych.

Jeżeli masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, nie znasz prawa, potrzebujesz interpretacji zapisów czy wsparcia w sporządzeniu pisma, możesz skorzystać z bezpłatnej porady prawnika lub doradcy w Biurze Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olecku, jak również w Terenowych Punktach Poradni w Kowalach Oleckich i Wieliczkach. Porady udzielane są w ramach projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13:Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Poradnictwo prawne i obywatelskie obejmuje informowanie obywatela o przysługujących mu prawach i spoczywających na nim obowiązkach, w zakresie istotnym dla rozwiązania jego problemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania. Porady i informacje są udzielane językiem prostym i zrozumiałym z zachowaniem pełnej poufności.

Wsparcie adresowane jest szczególnie do osób, które nie znają zasad poruszania się po systemie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, nie radzą sobie z często występującymi potrzebami załatwiania spraw urzędowych, pisania wniosków i innych pism, nie potrafią interpretować dokumentów urzędowych. Z oferty doradczej skorzystać mogą osoby fizyczne zameldowane bądź zamieszkujące na terenie powiatu oleckiego szczególnie osoby będące w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, osoby objęte pomocą społeczną, bezrobotne, niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami psychicznymi, leczone w PZP i LU oraz ich rodziny, opiekunowie, środowisko. Wsparcie przyczyni się do redukcji stresu związanego z często długotrwałym problemem, przyczyni się do ukształtowania cech większej zaradności, poznania zasad poruszania się po systemie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, wsparcia w konieczności załatwiania spraw urzędowych, pisania wniosków i innych pism, interpretacji dokumentów urzędowych.

Udzielane porady obejmują następujące zagadnienia: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przepisy o pomocy społecznej, przepisy o systemie ochrony zdrowia, świadczenia społeczne, odwołania od decyzji administracyjnych, pomoc w sporządzaniu pozwów sądowych i innych pism procesowych, formułowanie pism urzędowych, objaśnienia procedur sądowych w postępowaniu przed sądem.

Zakres porad prawnych nie obejmuje spraw związanych z: prowadzeniem działalności gospodarczej, podatkowych, celnych, dewizowych, postępowaniem karno-skarbowym, prawem karnym.

Informacji na temat możliwości uzyskania porady udzielamy pod adresem:

Biuro projektu, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej) lub telefonicznie pod nr tel.: 87 610 22 01,  e-mail:    

Dla osób zależnych od opieki innych, dla ludzi starszych czy niepełnosprawnych, dla których samodzielne dotarcie do punktów doradztwa z różnych powodów jest niemożliwe, a ich obecność jest niezbędna, przewidziane jest także poradnictwo domowe po wcześniejszym uzgodnieniu. Terminy porad domowych można uzgodnić podczas dyżurów doradców lub telefonicznie. Porady są udzielane również za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie.