logos.png
grafika
Powiatowe Centrum Redukcji Stresu zaprasza …
04-07-2016Anna Turowska

Powiatowe Centrum Redukcji Stresu, powstałe w ramach projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia powiatu oleckiego”, zaprasza mieszkańców powiatu oleckiego do korzystania z zajęć Techniki Redukcji Stresu, które odbywają się w Olecku przy ul. Gołdapskiej 29 (na parterze budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych).

Zajęcia są prowadzone na fotelach masujących i siłowni napowietrznej. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z boiska wielofunkcyjnego.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się we wtorki, środy i czwartki od godz. 9:00 do godz. 18:00, w piątki od godz. 8:00-15:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do godz. 14:00.