logos.png
grafika
Załączniki:
Powiatowe Centrum Redukcji Stresu zaprasza …
04-07-2016Anna Turowska

Powiatowe Centrum Redukcji Stresu, powstałe w ramach projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia powiatu oleckiego”, zaprasza mieszkańców powiatu oleckiego do korzystania z zajęć Techniki Redukcji Stresu, które odbywają się w Olecku przy ul. Gołdapskiej 29 (na parterze budynku Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych).

Zajęcia są prowadzone na fotelach masujących i siłowni napowietrznej. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z boiska wielofunkcyjnego. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz we wtorki i czwartki od godz. 10:00 do godz. 18:00.