logos.png
grafika
COP
29-09-2014Anna Turowska

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Olecku

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej realizuje zadanie pt. "Centrum Organizacji Pozarządowych", które dofinansowane jest ze środków budżetu Powiatu Oleckiego, Gminy Świętajno, Gminy Kowale Oleckie i Gminy Olecko.

Ze wsparcia COP-u mogą skorzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego.

Oferowane formy pomocy to:
- doradztwo stałe i wyjazdowe, w tym prawne i księgowe;
- wypożyczanie sprzętu: namioty wystawiennicze, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, ekran, nagrywarka;
- udostępnianie pomieszczenia i sprzętu biurowego - Inkubator NGO.

Na www.cop.fundacja.olecko.pl są zamieszczane informacje o aktualnych konkursach i innych wydarzeniach dla instytucji III sektora.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie COP - ul. Plac Wolności 2, 19-400 Olecko, tel. 87 520 21 59, e-mail: .