naglowek.png
logos.png
_dworek_1.jpg
grafika
SPZZOD w Olecku Kolonia
20-01-2015Józef Kunicki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Organem założycielskim oraz nadzorującym działalność zakładu jest Powiat Olecki.
Misją zakładu jest wszechstronna opieka medyczna nad przewlekle chorymi, którzy wymagają profesjonalnej kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Więcej na stronie WWW SPZZOD w Olecku Kolonia

projekt_adaptacja_baner_1.jpg