logos.png
grafika
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
22-06-2015Józef Kunicki

Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych

Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest graficznym przedstawieniem aktywności społecznej na terenie powiatu oleckiego z podziałem na poszczególne gminy, ilość i formę podmiotów działalności pożytku publicznego zgłoszonych i opisanych w Bazie lokalnych organizacji pozarządowych.

Mapa wykonana w ramach realizacji projektu „Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.