logos.png
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
08-05-2017Anna Turowska

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 17.01.2012 r., przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 r.”. Rada Powiatu w Olecku, na posiedzeniu XV Sesji 26.01.2012 r., przyjęła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 18.02.2013 r., przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 r.”. Rada Powiatu w Olecku, na posiedzeniu XXVII Sesji 28.02.2013 r., przyjęła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 13.01.2014 r., przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 r.”. Rada Powiatu w Olecku, na posiedzeniu XXXVII Sesji 23.01.2014 r., przyjęła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 10.02.2015 r., przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 r.”. Rada Powiatu w Olecku, na posiedzeniu V Sesji 26.02.2015 r., przyjęła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 19.04.2016 r., przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.”. Rada Powiatu w Olecku, na posiedzeniu XVII Sesji 28.04.2016 r., przyjęła w/w sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w Olecku, na posiedzeniu 18.04.2017 r., przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.”. Rada Powiatu w Olecku, na posiedzeniu XXIX Sesji 27.04.2017 r., przyjęła w/w sprawozdanie.