logos.png
grafika
Akcja – ekonomizacja
28-10-2016Anna Turowska

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie ADELFI w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne „Akcja – ekonomizacja”, które odbędzie się 16 listopada 2016 r. (środa) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej nr 4 Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32.

Jeżeli Twoja organizacja chciałaby:
• posiadać własnego doradcę, który pomoże i przeprowadzi organizację przez proces wzmocnienia jej w aspektach między innymi administracyjno-prawnych, finansowo-księgowych, marketingowych,
• usamodzielnić się od środków publicznych poprzez rozpoczęcie działalności odpłatnej statutowej i/ lub działalności gospodarczej,
• prowadzić, zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedaż usług/ towarów, zawierać umowy sponsorskie,
• skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej i doradztwa specjalistycznego organizowanych w ramach OWES,
• pozyskać dotację na utworzenie i utrzymanie stanowiska pracy w swojej organizacji,
przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej o bezpłatnym wsparciu i ofercie OWES.

Więcej informacji i zgłoszenia na spotkanie proszę kierować mailowo na lub telefonicznie pod numerem 87 737 78 45.

Zapraszam na www.adelfi.pl.