logos.png
grafika
Profilaktyka zdrowotna
25-02-2015Józef Kunicki

Profilaktyka zdrowotna  to działania  mające na celu:
- zapobieganie chorobom poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia,
- zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka,
- zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie, a także  zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

Więcej na stronie zdrowie.powiat.olecko.pl