logos.png
grafika
Radni
13-09-2017Józef Kunicki

W skład V kadencji Rady Powiatu w Olecku wchodzi 15 radnych:
1) Wacław Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu,
2) Danuta Maciejewska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
3) Dariusz Marian Andruczyk,
4) Zofia Bordzio,
5) Karol Czerwiński,
6) Tomasz Dziokan,
7) Andrzej Dunaj,
8) Czesław Gontar,
9) Kazimierz Iwanowski,
10) Tomasz Kosobudzki,
11) Marcin Roszko,
12) Radosław Stanisław Skrodzki,
13) Sławomir Karol Szerel,
14) Marian Świerszcz,
15) Helena Żukowska.