logos.png
grafika
Jednostki organizacyjne
05-12-2017Józef Kunicki

Powiatowe jednostki organizacyjne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
19-400 Olecko, ul. Gołdapska 23
tel. 87 520 34 30, fax 87 520 47 20
e-mail:
www.pcpr.olecko.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30
tel. 87 520 30 78, fax 87 520 27 46
e-mail:
www.pup.olecko.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12
tel. 87 520 22 24, fax 87 520 22 25
e-mail:
www.pzd.olecko.pl

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich
19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 8
tel./ fax 87 523 82 36
e-mail:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
tel./ fax 87 520 40 32
e-mail:
www.spzzod.olecko.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29
tel./ fax 87 523 41 83
e-mail:
www.lo.olecko.pl

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku
19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
tel. 87 520 30 62, fax 87 520 30 63
e-mail:
www.oswg.olecko.pl

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
19-400 Olecko, ul. Gołdapska 29
tel. 87 520 22 51, fax 87 520 22 52
email:
www.zsliz.olecko.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół Technicznych w Olecku
19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2
tel. 87 520 22 53, fax 87 520 22 53
email:
www.zst.olecko.pl

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
19-400 Olecko, ul. Zamkowa 2
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku
19-400 Olecko, ul. Zamkowa 2
tel./ fax 87 523 93 38
e-mail:
www.pcwe.olecko.pl
• Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
19-400 Olecko, ul. Gołdapska 18A
tel./ fax 87 520 21 40
e-mail:
www.domkorczaka.olecko.pl