logos.png
grafika
Wicestarosta
05-12-2017Józef Kunicki

Kazimierz Iwanowski

Wicestarosta Olecki: Kazimierz Iwanowski
e-mail:

Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 15:00 i od 15:30 do 16:00.
W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Wicestarosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 10:00 do 15:00.

Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Starostę i zgodnych z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa;
2) pełnienie funkcji kierownika Starostwa w czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania funkcji przez Starostę;
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
- Wydziałem Komunikacji i Transportu,
- Wydziałem Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji,
- I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
- Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku,
- Zespołem Szkół Technicznych w Olecku,
- Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
- Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, w tym Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatową Biblioteką Pedagogiczną w Olecku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku,
- Domem Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich,
- Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia,
- Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku:
     » Domem nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku,
     » Domem nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku,
     » Domem nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku,
     » Domem nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku,
     » Domem nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku,
     » Domem nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku.