logos.png
grafika
Mapa powiatu
21-08-2014Józef Kunicki

Powiat olecki leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie następujących współrzędnych geograficznych: 54°12' 16" (na południe od kolana rzeki Jarki, w pobliżu miejscowości Borkowiny) i 53°53' 27" (na zachód od szosy Wysokie - Wieliczki, w sąsiedztwie Mikołajek) szerokości geograficznej północnej oraz 22°06' 00" (na terenie Puszczy Boreckiej, około 4,5 km na zachód od leśnictwa Zacisze) i 22°43' 23" (około 2,5 km na południowy wschód od miejscowości Cimochy) długości geograficznej wschodniej.

Rozciągłość matematyczno-geograficzna pomiędzy krańcowymi punktami obszaru powiatu wynosi 18' 49" szerokości geograficznej (około 34,5 km) oraz 37' 23" długości geograficznej (około 39 km). Obszar administracyjny powiatu (874 km2) stanowi zaledwie 64,6% powierzchni prostokąta wyznaczonego współrzędnymi krańcowych punktów. Dowodzi to dużego stopnia rozwinięcia granic, które wynoszą ogółem około 153 km i są o 45,7 dłuższe od obwodu koła o powierzchni takiej, jaką ma powiat.

Geometryczny środek powiatu (wyznaczony przez przecięcie się prostych łączących krańcowe punkty jego terytorium) leży zaledwie około 2 km na południe od Olecka, a średni promień koła o powierzchni równej obszarowi powiatu wynosi 16,7 km, jednak północno-zachodni cypel powiatu oddalony jest od siedziby władz administracyjnych o blisko 29 km, podczas gdy wschodnia granica przybliża się na około 6,5 km.

Ogólna powierzchnia powiatu oleckiego wynosi 87.383 ha.