logos.png
grafika
Insygnia
25-02-2015Anna Turowska

Herb Powiatu Oleckiego przedstawia na tarczy hiszpańskiej w polu srebrnym (białym) głowę czarnego orła z dziobem złotym i koroną złotą na szyi pomiędzy dwoma konarami lipy zielonej, z których każdy ma liści cztery. Zastosowane w herbie Powiatu Oleckiego godła nawiązują do historii i walorów przyrodniczych regionu. Głowa czarnego orła z koroną na szyi nawiązuje do historycznego herbu Prus Książęcych nadanego w 1525 r. przez króla Zygmunta I Starego lennikowi księciu pruskiemu Albrechtowi Hohenzollernowi. Lipa nawiązuje do Lipowego Jaru – leśnego rezerwatu przyrody, który w całości znajduje się na terenie powiatu, a stanowi część Puszczy Boreckiej i obejmuje obszar 48,5 ha.

Herb Powiatu Oleckiego Herb Powiatu Oleckiego

Flaga Powiatu Oleckiego stanowi prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8 z poziomym układem pasów zielony – srebrny (biały) – zielony 2 – 1 – 2. Na środku flagi umieszczony jest herb Powiatu Oleckiego, którego wysokość stanowi 2/3 wysokości flagi.

Flaga Powiatu Oleckiego

Banner Powiatu Oleckiego stanowi pionowy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 1:4 z pionowym układem pasów zielony – srebrny (biały) – zielony 2 – 1 – 2. Na wysokości 3/4 bannera umieszczony jest herb Powiatu Oleckiego, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości bannera.

Banner Powiatu Oleckiego

Flagę stolikową Powiatu Oleckiego stanowi pionowy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 1:2 z pionowym układem pasów zielony – srebrny (biały) – zielony 2 – 1 – 2. Na wysokości 2/3 flagi stolikowej umieszczony jest herb Powiatu Oleckiego, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości flagi stolikowej.

Flaga stolikowa Powiatu Oleckiego

Sztandar Powiatu Oleckiego składa się z dwóch płatów o łącznych wymiarach 110 x 100 cm – obszytych złotymi frędzlami z trzech stron nieprzylegających do drzewca. Awers sztandaru ma barwę srebrną (białą). W jego środku widnieją godła herbu Powiatu Oleckiego, których wysokość stanowi 1/2 wysokości płata. Ponad godłami układa się w łagodny półokrągły łuk ku górze napis POWIAT – poniżej godeł – w łagodny półokrągły łuk ku dołowi napis OLECKI. Rewers sztandaru ma barwę czerwoną. Pośrodku płata znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały w koronie, którego wysokość stanowi 4/5 wysokości płata. Głowica drzewca jest odlewem w metalu – dwustronną płaskorzeźbą przedstawiającą głowę orła z koroną na szyi stylizowaną na tę z herbu Powiatu Oleckiego. Szarfy pocztu sztandarowego i wstęgi drzewca – noszą barwy flagi powiatu – białą i zieloną w proporcjach 1:1. Szarfa jest zawiązana na drzewcu w kokardę.

Sztandar Powiatu Oleckiego

Pieczęcie Powiatu Oleckiego mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis dla pieczęci:
- powiatowej: POWIAT OLECKI,
- starościńskiej: STAROSTA OLECKI,
- radzieckiej: RADA POWIATU W OLECKU,
gdzie nazwa OLECKI/ W OLECKU oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisany jest konturowo herbu Powiatu Oleckiego.

Pieczęcie Powiatu Oleckiego


Autorem w/w symboli Powiatu Oleckiego jest Robert Szydlik.