logos.png
Zdrowie
15-05-2015Józef Kunicki

Zdrowie publiczne definiuje się jako […] zorganizowany wysiłek społeczeństwa na rzecz ochrony, promowania i przywracania ludziom zdrowia, a wszelkie programy, świadczenia i instytucje zajmujące się tą problematyką są ukierunkowane na zapobieganie chorobom i potrzeby zdrowotne populacji jako całości. ( J. B. Karski (red.), Promocja zdrowia, Warszawa 1999).

Podstawowym warunkiem osiągnięcia tych celów, w tym na poziomie lokalnym jest wielosektorowa współpraca, włączenie się do działań na rzecz zdrowia organów administracji samorządowej, podmiotów działalności leczniczej, placówek oświatowych, pomocy społecznej, służb ratunkowych i prewencji, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim samych obywateli.

Zdrowie

Głównym celem takiego działania jest tworzenie wspierającego środowiska, które umożliwia ludziom prowadzenie zdrowego stylu życia, zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawę przez podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia.
Lokalna polityka zdrowotna, służby medyczne i paramedyczne mają za zadanie stworzyć warunki do zapobiegania lub zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia, uświadomić, co jest korzystne dla podtrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom. Ale za realizację tych celów odpowiada każdy z osobna człowiek. Sam podejmuje decyzję, że np. od jutra rzuca palenie tytoniu; kończy z biernym wypoczynkiem, zwiększając istotnie swoją aktywność ruchową; zaczyna racjonalnie się odżywiać czy pracuje nad redukcją stresu. Aktywny udział społeczeństwa jest nieodzownym w osiąganiu poprawy jego zdrowia, zapobiegania i zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby związane ze stylem życia.

 Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego

 „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”

to projekt realizowany przez Powiat Olecki do końca kwietnia 2016 roku. Działanie dofinansowane
jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Więcej o projekcie "Program dla zdrowia..." 

 

Strony w dziale