logos.png
grafika
Logo
27-08-2014Anna Turowska

Rada Powiatu w Olecku, 23 lutego 2006 r., uchwałą nr XL/285/2006 ustaliła znak graficzny Powiatu Oleckiego.

Logo Powiatu Oleckiego przedstawia żaglówkę płynącą po falach jeziora, lecącego ptaka oraz tekst „powiat.olecko.pl”. Żaglówka i jezioro są symbolami walorów turystycznych Ziemi Oleckiej, ptak symbolizuje czyste środowisko naturalne. Tekst „powiat.olecko.pl” to adres witryny internetowej Powiatu Oleckiego.

Logo Powiatu Oleckiego