logos.png
grafika
Podstawowa Opieka Zdrowotna
20-01-2015Józef Kunicki

POZ - Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii, udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Świadczenia w poszczególnych gminach realizują zarówno publiczne jak i niepubliczne podmioty medyczne.

Więcej na stronie WWW Urzędu Miejskiego w Olecku