logos.png
grafika
„Olmedica” w Olecku Sp. z o.o.
20-01-2015Józef Kunicki

Spółka "Olmedica" została utworzona na podstawie Uchwały nr VII/48/03 Rady Powiatu w Olecku
z dnia 24 kwietnia 2003 roku na mocy następujących aktów prawnych:
- Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o Gospodarce Komunalnej,
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym,
- Kodeksu Spółek Handlowych.
W dniu 16 maja 2003 roku podpisano umowę spółki w formie aktu notarialnego.
Kapitał zakładowy spółki został wniesiony w gotówce przez jedynego wspólnika - powiat olecki.
W dniu 16 lipca 2003 roku Spółka zarejestrowała Centrum Medyczne Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
18 lipca 2003 roku za zgodą NFZ doszło do cesji umów na świadczenia zdrowotne z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Likwidacji i od tego dnia Spółka rozpoczęła świadczenie usług medycznych.

Więcej o Spółce "Olmedica" na stronie WWW