logos.png
grafika
Placówki publiczne
15-09-2017Anna Turowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kościuszki 29
tel./ fax 87 523 41 83
e-mail:
www.lo.olecko.pl
Dyrektor: Leszek Olszewski

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone  w Olecku
19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
tel. 87 520 30 62, fax 87 520 30 63
e-mail:
www.oswg.olecko.pl
Dyrektor: Artur Sobolewski

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
19-400 Olecko, ul. Gołdapska 29
tel. 87 520 22 51, fax 87 520 22 52
email:
www.zsliz.olecko.szkolnastrona.pl
Dyrektor: Marzanna Pojawa-Grajewska

Zespół Szkół Technicznych w Olecku
19-400 Olecko, Plac Zamkowy 2
tel. 87 520 22 53, fax 87 520 22 53
email:
www.zst.olecko.pl
Dyrektor: Andrzej Gorlo

Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
19-400 Olecko, ul. Zamkowa 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku
19-400 Olecko, ul. Zamkowa 2
tel./ fax 87 523 93 38
e-mail:
www.pcwe.olecko.pl
Dyrektor: Elżbieta Domasik
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku
19-400 Olecko, ul. Armii Krajowej 30