logos.png
grafika
Komisje
13-09-2017Józef Kunicki

Skład Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki:
1) Sławomir Karol Szerel – Przewodniczący Komisji,
2) Tomasz Kosobudzki – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Danuta Maciejewska, 
4) Dariusz Marian Andruczyk,
5) Marcin Roszko,
6) Wacław Sapieha.

Skład Komisji Zdrowia, Oświaty i Bezpieczeństwa:
1) Helena Żukowska – Przewodnicząca Komisji,
2) Tomasz Dziokan – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Zofia Bordzio,
4) Karol Czerwiński,
5) Andrzej Dunaj,
6) Czesław Gontar,
7) Radosław Stanisław Skrodzki.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1) Radosław Stanisław Skrodzki – Przewodniczący Komisji,
2) Czesław Gontar – Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Andrzej Dunaj,
4) Tomasz Kosobudzki,
5) Sławomir Karol Szerel.

Skład Komisji Statutowej:
1) Helena Żukowska,
2) Karol Czerwiński,
3) Tomasz Dziokan,
5) Marcin Roszko.