logos.png
grafika
Powiązane galerie:
Innowacyjna szkoła zawodowa
20-06-2016Anna Turowska

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Technicznych w Olecku uczestniczył w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, którego celem było zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

W ramach konkursu społeczność szkoły zorganizowała i przeprowadziła dziewięć zadań:
sondaż „Predyspozycje i umiejętności zawodowe szczególnie pożądane przez pracodawców”, którego efektem były wykonane plakaty;
pięć spotkań młodzieży z Krystyną Zdan – doradcą zawodowym w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na temat kompetencji personalno-społecznych przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy;
cykl spotkań z lokalnymi pracodawcami, podczas których uczniowie zapoznali się z wymaganiami stawianymi przez pracodawców wobec przyszłych pracowników, możliwościami i warunkami zatrudnienia; młodzież dokonała analizy ofert pracy w urzędach pracy, internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie;
trzy wycieczki o tematyce zawodowej – do domów handlowych AGAT i IRYS oraz na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
Dzień Kształcenia Zawodowego z udziałem gimnazjalistów, podczas którego młodzież ZST zaprezentowała swoje umiejętności zawodowe; duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja frezowania na dziale mechanicznym, pokaz druku 3D, prezentacja programu AutoCAD w pracowniach informatycznych oraz awangardowe fryzury, zabiegi parafinowe na dłonie i sauny na włosy w pracowniach fryzjerskiej i kosmetycznej;
spotkanie z rodzicami, podczas którego rodzice zapoznali się z działaniami szkoły podjętymi w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy, obejrzeli bazę warsztatową, szkolny salon fryzjerski i pracownię kosmetyczną, ponadto uczennice technikum fryzjerskiego i technikum usług kosmetycznych wykonały wszystkim chętnym zabiegi pielęgnacji włosów i dłoni;
trzy konkursy umiejętności zawodowych, które dały uczniom kształcącym się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik usług handlowych oraz murarz – tynkarz pochwalenia się swoimi zdolnościami;
rozeznanie lokalnego rynku pracy – przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie;
konkurs plastyczny na temat „Moja wymarzona praca” – powstało 18 prac konkursowych wykonanych rożnymi technikami plastycznymi.

Działania konkursowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy pomimo zakończenia konkursu nadal są aktywni zawodowo i nieustannie biorą udział w różnych pozaszkolnych akcjach pozwalających im pochwalić się umiejętnościami zawodowymi – stwierdza Honorata Szwajda, koordynatorka konkursu w ZST – Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia sklepu internetowego, obsługiwanego przez uczniów, którzy wybrali specjalizację e-handel. Będą w nim sprzedawane między innymi artykuły, które zostaną wykonane w warsztatach szkolnych z wykorzystaniem obrabiarki CNC i drukarki 3D.

Zdjęcia: archiwum ZST w Olecku.