logos.png
grafika
Najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie i popularyzacji zabytków
25-07-2016Anna Turowska

Trwa ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie i popularyzacji zabytków, skierowany do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi w 2015 r.

By wziąć udział w konkursie, należy zgłosić projekty, które:
- rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2015 r.;
- upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
- przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/ lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
- były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

Zgłoszenia mogą być nadsyłane w trzech kategoriach:
– prelekcje, wykłady, warsztaty – wszelkiego rodzaju projekty angażujące uczestników na terenie zabytku, np. prelekcje, wykłady, warsztaty, lekcje tematyczne, teczki edukacyjne, karty zadań, oprowadzania;
– aktywności plenerowe – projekty plenerowe, które w nowatorski i wyjątkowy sposób aktywizują odbiorców, np. Flash mob, LARP, quest, gry terenowe, Geocaching, piknik historyczny, rajd turystyczny, street art, performance;
 wystawy i projekty multimedialne – wszelkie wystawy i inne działania, które wykorzystują szeroko pojęte multimedia: filmy (klipy, wideo), projekty fotograficzne, strony i portale internetowe, aplikacje informatyczne, projekty wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (Augmented Reality), gry komputerowe, nagrania audiowizualne, blogi, media społecznościowe, aplikacje mobilne na telefony komórkowe.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 26 września 2016 r. na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na projekt edukacyjny”. Pytania można kierować na

Jury konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze projekty. Na zwycięzców i wyróżnionych w każdej z kategorii czekają nagrody pieniężne, tj. za:
 I miejsce – 20.000,- zł brutto;
 II miejsce – 15.000,- zł brutto;
 III miejsce – 10.000,- zł brutto;
 wyróżnienie – 5.000,- zł brutto.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu na www.nid.pl.