logos.png
grafika
Nauczyciele mianowani
13-12-2016Anna Turowska

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – taką przysięgę złożyli w Starostwie Powiatowym w Olecku nauczyciele, którzy w tym roku uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki odebrał ślubowanie i wręczył akty mianowania nauczycielom oleckich szkół.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały następujące osoby:
Stanisław Rekść – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Olecku,
Oskar Kanas – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Postępowania egzaminacyjne o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego odbyły się 25 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Olecku. Awans można otrzymać po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu w Olecku.

Gratulujemy.