logos.png
grafika
Równać Szanse 2017 – konkurs grantowy
30-08-2017Anna Turowska

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ma on na celu wsparcie projektów, które zakładają rozwój umiejętności społecznych u młodych ludzi przydatnych w ich obecnym jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8.500,- zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r., mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez Starostę), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Beneficjentami projektów powinna być młodzież w wieku 13-19 lat (uczniowie kl. VII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób. Młodzież z kl. VII szkół podstawowych może stanowić maksymalnie 50 % uczestników projektu.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 r. o godz. 12:00.

Szczegółowe zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej i wzór formularza wniosku są dostępne na www.rownacszanse.pl.

Konkurs jest realizowany we współpracy z czterema Partnerami Regionalnymi, którzy są odpowiedzialni za promocję konkursu, udzielanie informacji w swoich regionach oraz organizację i przeprowadzenie Regionalnych Komisji Grantowych.

Województwo warmińsko-mazurskie:
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, 19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/30 U
e-mail: ,
tel. 608 305 766