logos.png
Wnioski z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku – Nagroda „Perła Powiatu Oleckiego”
15-11-2016Anna Turowska

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku przedkłada wnioski z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi z terenu powiatu oleckiego oraz Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Olecku projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego”.

PLIKI DO POBRANIA
• Wnioski z konsultacji projektu Powiatowego programu w formie Nagrody Starosty „Perła Powiatu Oleckiego”.
• Uchwała nr 6/2016 PRDPP w Olecku z 04.10.2016 r.
• Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. „Perła Powiatu Oleckiego”.