logos.png
grafika
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
24-08-2016Józef Kunicki

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje:

1. Osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia, tj.:
- emerytalne,
- rentowe.
Kwota przysługującej refundacji składek uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności:
- 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
- 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
- 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osobie zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

2. Niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika składki na ubezpieczenia społeczne rolników, tj.:
- wypadkowe,
- chorobowe,
- macierzyńskie
- emerytalno-rentowe.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania w/w refundacji znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce obsługa dofinansowań i refundacji → refundacja składek na ubezpieczenie społeczne.

Halina Kasicka