logos.png
grafika
Rozstrzygnięcie Konkursu na program/scenariusz III Kampanii informacyjno-promocyjnej pod nazwą "Zdrowie jest najcenniejsze, trzeba o nie dbać"
25-02-2016Józef Kunicki

Informacja z rozstrzygnięcia Konkursu na program/scenariusz III Kampanii informacyjno-promocyjnej pod nazwą "Zdrowie jest najcenniejsze, trzeba o nie dbać" organizowanego przez Powiat Olecki w ramach projektu „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” realizowanego z Programu Operacyjnego PL 13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

Komisja Konkursowa, podczas posiedzenia w dniu 18.02.2016 ustaliła, że laureatami III Etapu Konkursu zostały następujące organizacje pozarządowe:

Gmina Olecko – Stowarzyszenie Przyjaciół ZSLiZ

Gmina Kowale Oleckie – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”

Gmina Świętajno - Stowarzyszenie „Spełniamy Marzenia

Gmina Wieliczki – Stowarzyszenie Wspólny Cel

www.zdrowe.olecko.pl