logos.png
grafika
Spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olecku
16-02-2017Anna Turowska

Zapraszam na spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olecku, które odbędzie się 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej (Olecko, ul. Wojska Polskiego 13).

Na spotkaniu zostanie przedstawiona oferta Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, który funkcjonuje w Olecku od stycznia 2017 r. oraz zostaną przeanalizowane obszary możliwych działań do zrealizowania w powiecie oleckim w sferze ekonomii społecznej. Podczas spotkania Zespołu zostaną także omówione kwestie związane z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej w powiecie oleckim.

Więcej informacji udziela Monika Chmielewska-Sujata – Animator Specjalistyczny. Proszę o potwierdzenie udziału mailowo na adres lub telefonicznie pod numerem 664 176 494.

Serdecznie zapraszam.