logos.png
grafika
Powiązane galerie:
Młodzież na turnieju
02-05-2017Anna Turowska

Powiatowe Eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego odbyły się 21 kwietnia 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku. Rywalizowało ze sobą 6 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oleckiego.

Uczestnicy powiatowych eliminacji zmierzyli się w następujących konkurencjach: testy teoretyczne z przepisów ruchu drogowego i historii polskiej motoryzacji, zadania praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzianu z obsługi codziennej pojazdu, jazdy motorowerem po torze przeszkód, jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”.

Każda z konkurencji była oceniania przez profesjonalne jury, w skład którego weszli:
mł. bryg. Tomasz Milewski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku,
Jerzy Miliszewski, Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców,
Tomasz Dziokan, „Olmedica” w Olecku Sp. z o. o.,
st. asp. Mirosław Wydra, Komenda Powiatowa Policji w Olecku,
Krzysztof Krajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olecku.

Rywalizację wygrała drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku, w składzie: Karolina Barszczewska, Jakub Jasiński, Przemysław Tomczyk. II miejsce zdobyła drużyna z Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku: Zuzanna Milewska, Sylwester Morgownik, Patryk Dwojakowski, III miejsce – Technikum nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku: Michał Sułek, Konrad Maksimowicz, Karol Groch.

I LO w Olecku będzie reprezentowało Powiat Olecki 19 maja 2017 r. w Elblągu w wojewódzkich eliminacjach turnieju.

Uczestnikom Turnieju dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku, wręczył Kazimierz Iwanowski, Wicestarosta Olecki.

Gratulujemy.