logos.png
List Marszałka na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
01-09-2017Anna Turowska

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego skierował list na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszam Dyrektorów Szkół, Grono Pedagogiczne, Pracowników Oświaty, Uczniów i ich Rodziców do zapoznania się z jego treścią.

Plik do pobrania:
• List na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018