logos.png
grafika
Program dla zdrowia
24-05-2015Józef Kunicki

Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego

 „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”

to projekt realizowany przez Powiat Olecki do końca kwietnia 2016 roku. Działanie dofinansowane
jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

   Celem podejmowanych działań jest zmniejszenie zagrożenia utraty zdrowia i życia przez mieszkańców powiatu spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, co wpłynie na zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Przyczyny zewnętrzne (m.in. wypadki, samobójstwa, upadki, utonięcia) stanowią trzecią w kolejności przyczynę zgonów w powiecie oleckim pod względem ilościowym, powodując 9,34 % ogólnej ilości zgonów, przewyższając o 3,06% średnią w kraju, która wynosi 6,28% ogólnej liczby zgonów.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu oleckiego. Zakładamy, że ogółem ze wszystkich form wsparcia skorzysta co najmniej 5 tys. osób.

Informacje na temat możliwości udziału w projekcie można uzyskać pod adresem:
Biuro projektu, 19-400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13 (wejście od ul. Przytorowej)
lub pod nr tel.: 87 610 22 01, e-mail:

Informujemy, iż wszelkie informacje o projekcie „Program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego” dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” zostały zamieszczone na stronie www.zdrowe.olecko.pl

Zapraszamy do odwiedzania strony i zapisywania się do Newslettera.

www.facebook.com/ProgramDlaZrowiaNorwayGrants

Z pozdrowieniem   Realizatorzy projektu


Projekt opracowany w ramach Programu Operacyjnego PL13:  „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.
Project developed within Operational Programme PL 13: “Reduction of social inequalities in health sector” supported by the Norwegian Financial Mechanism 2009 - 2014 and state budget.